Проект: № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Наименование на програмата: Иновации и конкурентоспособност

Наименование на приоритетната ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП Възстановяване на МСП

Наименование на процедурата: № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Бенефициент: ИТАПЛАСТ ООД

ЕИК: 204415946

Административен адрес: Асеновград, ул. Ал. Стамболийски 49

Начало: 18.10.2021 г.

Край: 18.01.2022 г.

bg_BGBulgarian