За нас

ИТАПЛАСТ е създадена през 1995 година в Асеновград с управител Илко Тянев на основание на ФД №6758/25.07.1995 г. с единствена дейност производство на фолио от полиетилен. През 2000 г. разработихме собствено производство на комбинирано екструдериране PE-Адхезив-PA. Основно приложение на това фолио е опаковането на хранителни продукти чрез вакуумиране. Опаковката е с отлични прозрачност, якост на опън и бариерни свойства. Използваме само най-добри материали и компоненти и продукцията ни повече от 10 години успешно конкурира вносните аналози.